Jaký je úřední jazyk v Grónsku?

Jaký je úřední jazyk v Grónsku?

Jaký je úřední jazyk v Grónsku?

Kvíz – Urči úřední jazyk


Komentáře: