Záhada kuřecích nugetek

Záhada kuřecích nugetek

Záhada kuřecích nugetek

O původu teorie o kuřecích nugetkách existuje mnoho příběhů. Zdaleka nejpopulárnější však zůstává ten o kuřecím McNuggetu. Původně společnost McDonald’s prodávala své nugety v baleních po 9 a 20 kusech. Matematičtí nadšenci byli zvědaví, jaký je největší počet nugetek, které nebylo možné za tato balení koupit, a tak vznikla hádanka o kuřecím McNuggetu.

Máte tedy stejné zadání:

Kuřecí nugety se prodávají pouze ve dvou provedeních: balení po 9 a 20 kusech. Jaký je největší počet nugetek, které není možné po těchto baleních koupit?

Výsledkem je jedno přirozené číslo. Které?

Frobeniův problém

Hádanka o kuřecím McNuggetu byla také nazývána jako Frobeniův problém.

Frobeniův problém je matematický problém, který se zabývá řešením polynomálních rovnic v modulo m. Carl Friedrich Gauss tento problém popsal v roce 1801 ve své knize Disquisitiones Arithmeticae.

Frobeniův problém se používá v kryptografii k vytvoření bezpečných šifer. Šifra, která je založena na Frobeniově problému, je bezpečná, pokud je obtížné vyřešit Frobeniův problém. Používá se také v jiných matematických oborech, jako je algebra a geometrie.

Zobrazit řešeníKomentáře: